Knud Petersen Filskov
Telefon: 75 34 81 22

Installatøren ambefaler

I alt for mange tilfælde skyldes defekte installationer, at der er anvendt produkter af for ringe kvalitet eller at lovpligtige foreskrifter ikke er overholdt. Ofte

desværre begge dele.
Ældre huse kan ofte gemme på et mylder af gamle ledninger og slidte installationer. Dette kan ofte blot være et irritationsmoment, men kan desværre også være årsag

til brand i hjemmet.
Derfor vil det være en god idé, sammen med en autoriseret elinstallatør, at gennemgå dine elinstallationer og få rettet op på de fejl og mangler der kunne være. Er

der anvendt gamle eller ulovlige komponenter i din elinstallation, kan dit hjem være i farezonen – tag derfor Knud Petersen Filskov A/S med på råd.
Følgende leverandører anbefaler din professionelle installatør – Knud Petersen Filskov A/S:

Amtsvejen 12, Filskov 7200 Grindsted Danmark
Telefon: 75 34 81 22 Fax: 75 34 83 53 E-mail: kontakt@knudpetersenfilskov.dk