Knud Petersen Filskov
Telefon: 75 34 81 22

Jordvarme

JORDVARME ER GANSKE ENKELT OPLAGRET SOLVARME
Solvarmen har dog en ulempe. Når behovet er størst, er sol-strålingen mindst. Jordvarme har ikke denne ulempe, da temperaturen i jordens overflade kun ændrer sig

langsomt. Den når sit højeste niveau i oktober. Når “opvarmningssæsonen” begynder, er varmen derfor opmagasineret i jorden, så den kan dække vinterens

varmebehov.Jordslangesystemet er en 300-500 meter lang plastslange, hvori der cirkulerer en blanding af vand og glykol. Denne blanding ”trækker” varme ud af den

omkringliggende jord.l selve varmepumpen findes en fordamper, der står i indirekte forbindelse med væsken i jordslange-systemet. l fordamperen overføres jordvarmen

til et lukket kølesystem, som indeholder et kølemiddel, der har den egenskab, at det koger i atmosfærisk luft ved -40° C.Jordvarmen overføres til de kolde

kølemiddeldampe, der suges ind i kompressoren, hvor dampen komprimeres kraftigt. Derved stiger temperaturen til ca. 100° C og omdanner den i jorden opmagasinerede

lavenergi til såkaldt høj-energi.l varmepumpens kondensator afgives varmen til husets radiatorsystem og forbrugsvand, idet kølemiddeldampene under afgivelsen af den

indvundne varme igen overgår fra damp- til væskeform.Den afkølede kølemiddelvæske passerer en ekspansionsventil, hvorefter kølemidlet ledes tilbage til fordamperen,

og processen starter forfra igen.Processen har en meget høj virkningsgrad, der gør at man får op til 4 kW ud af systemet, for hver kW
man tilfører.

Amtsvejen 12, Filskov 7200 Grindsted Danmark
Telefon: 75 34 81 22 Fax: 75 34 83 53 E-mail: kontakt@knudpetersenfilskov.dk